Školné

Zobrazit navigaci

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Cena školného je 85.200 Kč ročně. Školné je možno platit ročně nebo měsíčně 7.100 Kč.  V případě zaplacení celé částky najednou je školné poníženo na 82.000 Kč za rok. Vzhledem k fixním nákladům není možné žádat o vrácení školného v případě, že žák nedokončí školní docházku v daném školním roce. Ukončení smlouvy a storno poplatky jsou řešeny ve smlouvě o poskytování vzdělávání.

Školné od září 2024

Cena školného je 93.600 Kč ročně. Školné je možné platit ročně nebo měsíčně 7.800 Kč.  V případě zaplacení celé částky najednou je školné poníženo na 89.000 Kč za rok. Sleva pro sourozence činní 15 % z částky školného.

Školné zahrnuje

  • celodenní pobyt ve škole mimo družinu
  • učební materiál (základní materiál na VV, PV a HV, atd…)
  • výuku angličtiny (bez osobních materiálů dítěte, které jsou hrazeny rodiči zvlášť)
  • konzultace s odborníky (metodik prevence, kariérové poradenství, výchovný poradce)
  • pitný režim

Školné nezahrnuje

  • svačiny a oběd
  • odpolední kroužky (např. plavání, další cizí jazyk, atd…..)
  • školu v přírodě
  • třídní fond, který je používán zejména na exkurze, školní výlety, výstavy, doplňkový materiál na VV, PČ, pracovní sešity
  • pobyt v družině 200 Kč/měsíc

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Vyhledat na webu

Zavřít