Poradenství

Zobrazit navigaci

Školní metodik prevence

Pro tento školní rok: Mgr. Dita Kremlová – dita@montessoricb.cz

 • Je jedním m z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku žákům i rodičům u kterých se vyskytli problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiného rizikového chování, problémy domácího násilí apod.
 • Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence rizikového chování na škole.
 • Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských [u4] zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.
 • Školní online schránka důvěry: Projekt "Nenech to být" (NNTB). nntb.cz/c/8797e74


 Co je to NNTB?

 • Nenech to být funguje na principu virtuálních schránek důvěry.
 • Oznamovat lze odkudkoliv, anonymně, bez obavy, že mě někdo uvidí.
 • Naše škola je zapojena do projektu „Nenech to být!“ s cílem utvářet bezpečné prostředí pro všechny žáky naší školy a snahou minimalizovali výskyt šikany.
 • Projekt má záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak nahlásit šikanu či jiné problémy ve škole?

Odkaz https://www.nntb.cz/c/8797e74  Vás navede přímo do naší školy.

Video nntb: https://www.youtube.com/watch?v=l_IEAearrtY

Informační letáčky:

 

 


Výchovný poradce

Pro tento školní rok: Mgr. Eva Pártlová – eva@montessoricb.cz

 • Výchovný poradce má na starosti kariérové poradenství včetně volby vhodné vzdělávací cesty odpovídající individuálním zvláštnostem jednotlivých žáků. Většina dětí a rodičů se s ním tak poprvé setká ve 3. trojročí, kdy skrze individuální pohovory a kariérové poradenství společně pracují na výběru budoucí vzdělávací a profesní cesty. 
 • Kromě kariérového poradenství se VP dále zabývá vyhledáváním dětí, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a cílenou pedagogickou podporu. Pomáhá zpracovávat individuální vzdělávací plány pro mimořádně nadané i pro žáky nějak postižené či znevýhodněné s potřebou podpůrných opatření. 
 • Významnou součást činnosti výchovného poradce představuje práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • Učitelé, žáci i rodiče ho mohou požádat o pomoc při řešení jakékoliv obtížné situace, která má vliv na vzdělávací potřeby dítěte.

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Vyhledat na webu

Zavřít