Podpora školy

Zobrazit navigaci

Těší nás, že se zajímáte o naši školu a líbí se vám náš způsob vzdělávání dětí. Chceme se dále rozvíjet a zlepšovat, a s tím nám můžete pomoci.


Jak nás můžete podpořit finančně

  • Jednorázovým finančním příspěvkem (zaslání peněz na účet školy bez nároku na smlouvu a odečet z daní).
  • Jednorázovým finančním příspěvkem s nárokem na odpočet daní (v tom případě napište na e-mail hankam@montessoricb.cz a smlouvu vám připravíme). V darovací smlouvě můžete přesně vymezit, na co mají být peníze využity.
  • Formou investice – naším konečným cílem je být ve vlastní budově s velkou zahradou umístěnou na Českobudějovicku, uvítáme zájemce o investici do nové budovy školy (vhodná budova, pozemek, projekt).
  • Podporované školné – možnost zajistit docházku do naší školy dítěti, jehož rodiče nedosáhnou na plné školné.

Účet, na který můžete finanční podporu směřovat, je 7000035037/8040, pod variabilním symbolem 1111.


Proč Vás žádáme o finanční podporu

Máme snahu udržet školné na současné úrovni tak, aby mělo do školy přístup co nejvíce dětí.

Máme stále se zvyšující náklady na komerční nájem v současných budovách (nyní včetně provozních nákladů cca 200 000 Kč měsíčně).

Chceme udržet nízký počet žáků ve třídách (ideálně 8 žáků na ročník).


Jak nás můžete podpořit nefinančně

  • Materiálním darem ve formě pomůcek, nábytku, deskových her nebo jiným vybavením školní budovy a zahrady. Přehled našich aktuálních potřeb v této oblasti naleznete zde.
  • Osobní podporou při organizaci společných akcí podporujících stmelování kolektivu školy, žáků a rodičů.
  • Nalezením sponzora, projektového manažera (IROP) či fundraisera pro školu.

Případnou konkrétní nabídku materiálu nebo služeb prosím projednejte předem s ředitelkou školy Klárou Štěpánkovou nebo s administrativní pracovnicí Hanou Maškovou.


Děkujeme za vše, čím naši školu podpoříte.

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Školka

Vyhledat na webu

Zavřít