Montessori ped. v MŠ

Zobrazit navigaci

Oblasti vzdělávání 

Praktický život

  • Manipulace s předměty každodenního života
    • dítě zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě (pokusy s vodou, přesýpání, čištění…)
    • péče o sebe sama ( zapínání, oblékání, česání…)
  • Součástí života třídy je setkávání se „na elipse“ – zde dochází k propojení vztahů mezi dětmi, vzájemnému poznání, chůze po elipse učí děti soustředění, trénují rovnováhu.

Výchova smyslů

„Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování.“ M.M.

Smyslové pomůcky Montessori pomáhají dětem prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu objasnit a zhodnotit jejich svět a porozumět mu.

Matematika

Dětské myšlení se vyznačuje smyslem pro přesnost a reálnou skutečnost. Proto jsou pomůcky přehledné a věcně správné. Nejdříve dítě získává zkušenost při práci s praktickým a smyslovým materiálem a potom přechází k matematické pomůcce a hrou s ní se učí velice lehce a rychle. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat.

Jazyk

Dítě v prvních třech letech absorbuje jazyk prostředí, v němž žije. V období tří až šesti let ho zdokonaluje. Rozvoj jazyka se řídí pevnými zákonitostmi a jazyk složitý je vstřebáván stejně jako jednoduchý. Dítě pracuje na jeho tvorbě nevědomky a s lehkostí . Je třeba vytvořit podmínky bohaté na slovo, podněty vybízející k pohybu a dospělé s kvalitní vyjadřovací schopností. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jenž je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova, slovy, která v určitém pořadí tvoří věty. Nabízíme dětem pestrost materiálu k jejich objevování.

Kosmická výchova

Pojímá do svého obsahu „celý svět“

  • poznání vlastního „já“, rodiny, města, země, ve které žije, světadíly, pevniny, moře. Sluneční soustava, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi.
  • vstupujeme do říše živočichů a rostlin.

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Školka

Vyhledat na webu

Zavřít