Prázdniny a volna v roce 2018/2019

28. 9. 2018 – státní svátek

29. – 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – vánoční prázdniny

3. – 4. 1. 2019 – ředitelské volno

1. 2. 2019 – pololetní prázdniny

4. 2. – 10. 2. 2019 – jarní prázdniny

18. 4. – 22. 4. 2019 – velikonoční prázdniny

1. 5. a 8. 5. 2019 – státní svátek

28. 6. 2019 – vysvědčení

Konzultace a školní setkání

Přesná data dostanete v průběhu školního roku vždy dostatečně předem.

(Konzultace – účastní se dítě + rodič + učitel, společně si povídají o práci, o vztazích ve škole i doma, o radostech i starostech, které nám školní rok přichystá.
Školní setkání – účastní se společně všichni rodiče + učitel. Řeší se organizační záležitosti, výlety, chod školy, atd.)

Jeden “ běžný “ den v 1. a 2. trojročí

Předsvačinová část (8:45 – 10:15)

Ráno se sejdeme na koberci (na elipse). Povíme si o předchozím dni, co se komu přihodilo, co se událo ve světě atd. Nastíníme dětem práci, kterou by bylo dobré daný den udělat. A oznámíme jim práci společnou – prezentaci nového učiva. Poté si děti volí činnost podle svého uvážení tak, aby zvládly projít vše, na čem jsme se domluvili. Pokud je nějaká činnost nebo oblast nadchne a stráví na ní více času, není to problém, naopak. Takto pracujeme cca 90 minut.

Pak přichází svačina (trvá půl hodiny) – velká každodenní událost. Během ní se děti protáhnou, popovídají si nebo si stihnout zahrát nějakou hru. Děti si nemusí nosit hotové svačiny z domova, mohou si je ve škole připravovat samy.

Posvačinová část (10:45 – 13:00)

Po svačině se zpravidla věnujeme práci s pomůckami. Děti se učí nové, případně procvičují podle svých individuálních potřeb. Také pracujeme společně na daných projektech, kreslíme, vyrábíme… Prostě se bavíme učením.

V úterý mají děti tělocvik v Sokolovně. Angličtinu mají 3x – 5x do týdne podle ročníku.