Zobrazit navigaci

Družinový telefon: 797 862 492

Provoz ranní družiny: 7:30 – 8:15

Provoz odpolední družiny: 13:00 – 16:30

Organizace školní družiny:

 • Děti přichází ráno do ranní družiny, kde tráví čas do 8:15.
 • Děti přichází z oběda či vyučování rovnou do družiny, kde si je rodiče mohou vyzvednout kdykoli v průběhu odpoledne do 16:30 hodin.
 • Děti ze všech tříd (1. – 5.) tráví čas pohromadě, a tak si odpoledne užijí kamarády podle „stejné noty”, společných zájmů.
 • Během odpoledne si odtud lektoři volnočasových aktivit odvádí a přivádí přihlášené děti na školní kroužky, které probíhají současně s družinou.
 • Pitný režim je během drižiny zajištěný nepřetržitě.
 • Pro maximální vyžití dětí je potřeba mít dobré vybavení do družiny: převlečení na ven, výtvarné triko, čepici a sluneční brýle v létě, oteplovačky a nepromokavé rukavice na sněhové stavění a hry….
 • V zimě i v létě jsme všichni alespoň na část odpoledne venku.
 • V případě, že se dítě necítí dobře, kontaktujeme ihned rodinu.
 • Na konci dne odnášíme všechny nálezy z družinových prostor do určeného společného místa v šatně.
 • Pro přihlášení do družiny vyplňují rodiče Zápisní lístek, na základě kterého je dítě uvolňováno po celý školní rok. Rodiče mohou údaje kdykoliv během roku písemně aktualizovat do žákovského notýsku (zpráva musí být s celými jmény všech osob, datovaná a podepsaná).

Program

 • Děti mají možnost volby. Kromě vlastních nápadů mohou vybírat z plánovaných akcí družiny. Cílem je spoluprožívat volný čas v radosti, vzájemném respektu a bezpečně.
 • Plánovaný program aktuálního týdne bude viset na družinové tabuli. O speciálních akcích dostanou děti i rodiče zprávu předem.

 

Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Vyhledat na webu

Zavřít