Anglický jazyk v ZŠ

Zobrazit navigaci

Věříme, že jazyky rozšiřují dětem obzory a otvírají dveře do světa.

„Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem.“

  • Děti začínají s anglickým jazykem již od první třídy.
  • Máme navýšenou hodinovou dotaci ve všech ročnících.
  • Učíme tandemově. V hodinách jsou vždy dva pedagogové a od 4. ročníku 1x týdně pravidelně i rodilý mluvčí.
  • Stejná metodika je aplikovaná i při výuce německého jazyka, který se u nás děti začínají učit již od 7. třídy.

Naše metodika anglického jazyka je postavena na třech pilířích:

  • Čtení s porozuměním. Již od první třídy začínají děti pracovat s velmi jednoduchými knížkami, povídají si o jejich obsahu a mají možnost v počítačových učebnách opakovat nahrávky těchto knížek. Ve vyšších ročnících se čtením pokračují na základě své úrovně s postupně obtížnějšími texty a knížkami.
  • Slovní zásoba v kontextu jednoduché četby a probíraného tématu. Slovní zásobu se děti učí přirozeně v kontextu textů, knížek, probíraného tématu a zážitkově. Již od nejnižších ročníků vedeme děti k tomu, aby zkoušely sdílet své zážitky v angličtině – česká slovíčka tak postupně nahrazují ty anglická a z nich se postupně stávají celé věty.
  • Gramatika v kontextu každodenního života. Děti si pomalu a přirozeně osvojují jazyk z běžných životních situací. Gramatiku jako takovou představujeme dětem až ve vyšších ročnících, kdy ji v mluvě již umí použít a tím je pro ně přirozená a nenáročná. Děti tak vstřebávají nový jazyk, jako malé děti svůj rodný jazyk.


Aktuality

Zápis do mš

2024/2025
Číst více informací

DOD

Dny otevřených dveří v naší ZŠ
Číst více informací

Kalendář

Škola

Vyhledat na webu

Zavřít