Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/20 proběhne 25. dubna 2019. 

 

SCHŮZKA RODIČŮ,

kteří mají zájem o zápis dítěte do naší školy, proběhne 28. 2. 2019.  Přihlaste se, prosím, do 22. 2. 2019 na klara@montessoricb.cz

TÝDNY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

budou probíhat od 11. 3. 2019. Každé dítě s námi stráví ve škole jeden běžný týden. Rozdělení dětí do týdnů provedeme na schůzce rodičů podle počtu uchazečů o zápis.

 

Podmínky pro přijetí:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě.

Potřebné dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněný Zápisní list dítěte a Žádost o přijetí  (tyto dokumenty jsou níže k dispozici ke stažení)

Při zápisu dětí do 1. třídy ZŠ vycházíme z následujících kritérií (výňatek ze směrnice):

  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte navštívili výuku v rámci dne otevřených dveří, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se zúčastnilo „Týdne pro budoucí prvňáčky“ a náš způsob školní práce se ukázal pro ně vhodný.
  • Dítě navštěvovalo MŠ Viva Bambini.
  • Dítě má sourozence v MŠ nebo ZŠ Viva Bambini.
  • Dítě navštěvuje jiné montessori zařízení.

Dokumenty k zápisu do ZŠ

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad

Směrnice