Přijímáme děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do naší mateřské školy Viva Bambini, ul. B. Němcové 74, České Budějovice.

Před samotným zápisem požadujeme od rodičů osobní schůzku, která je součástí přijímacího řízení a slouží zejména k vyjasnění toho, co a jakým způsobem mateřská škola nabízí a zda se nabídka školy potkává s očekáváním rodičů. Proto je nezbytné, aby se schůzky zúčastnili oba zákonní zástupci dítěte.

Na této schůzce obdržíte příslušné dokumenty, které jsou zapotřebí k případnému zápisu dítěte do mateřské školy (žádost o přijetí dítěte do mš, evidenční list dítěte, kritéria pro přijetí do mateřské školy).

Domluvte si, prosím, konkrétní čas individuálního pohovoru na adrese petrafatkova@montessoricb.cz

TERMÍNY INDIVIDUÁLNÍCH POHOVORŮ: budou upřesněny

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín zápisu: 2. 5. 2019 od 16:30 hodin

Místo zápisu: B. Němcové 74, 370 01 České Budějovice

K zápisu se dostaví: zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě

S sebou:  

1) rodný list dítěte

2) občanský průkaz zákonného zástupce

3) vyplněný Evidenční list dítěte (včetně vyjádření  dětského lékaře o řádném očkování dítěte)

4) Přihlášku/žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte

KRITÉRIA ke přijetí do mateřské školy Viva Bambini