PROVOZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

Otevřeno je každý všední den od 7:30h do 16:30h, mimo státních svátků a níže uvedených prázdnin.

 

28.9.2017 – 29.9.2017 Státní svátek – ředitelské volno
26.10. – 27.10.2017 Podzimní prázdniny
17.11.2017 Státní svátek
22.12.2017 Ředitelské volno
25.12. – 2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2.2018 Pololetní prázdniny
12.3. – 16.3.2018 Jarní prázdniny
29.3. – 30.3.2018 Velikonoční prázdniny
2.4.2018 Státní svátek – Velikonoční pondělí
30.4.2018 Ředitelské volno
7.5.2018 Ředitelské volno
1.5. a 8.5.2017 Státní svátek

V období letních prázdnin mateřská škola organizuje „letní příměstské tábory“, v tomto období je běžný provoz mateřské školy přerušen.

PROGRAM DNE

:

7:30 – 8:30

příchod dětí

7:30 – 10:30

individuální činnosti dětí, práce s Montessori pomůckami

8:30 – 9:30

1. svačina, individuální příprava a úklid stolování

9:30 – 10:00

elipsa, prezentace pomůcek

10:30 – 11:30

pobyt venku

11:30 – 12:00

oběd

12:00 – 12:30

odchod dětí s dopolední docházkou

12:00 – 14:00

klidový režim, relaxace, odpočinkové činnosti, individuální činnosti předškoláků

14:00 – 14:30

2. svačina

14:30 – 16:30

hry a pobyt na školní zahradě, odchod dětí z mš