Prázdniny a volna v roce 2017/2018

28. 9. 2016

státní svátek

26. – 27. 10. 2017

podzimní prázdniny

17. 11. 2016

státní svátek

22. 12. 2017

ředitelské volno

23. 12. – 2. 1. 2018

vánoční prázdniny

2. 2. 2018

pololetní prázdniny

12. 3. – 18. 3. 2018

jarní prázdniny

29. – 30. 3. 2018

velikonoční prázdniny

1. 5. a 8. 5.

státní svátky

30. 4. a 7. 5.

ředitelské volno

29. 6.

vysvědčení

Konzultace a školní setkání

Přesné datumy dostanete v průběhu školního roku, vždy dostatečně předem.

(Konzultace – účastní se dítě + rodič + učitel, společně si povídají o práci, o vztazích ve škole, doma, o radostech i starostech, které nám školní rok přichystá.
Školní setkání – účastní se společně všichni rodiče + učitel. Řeší se organizační záležitosti, výlety, chod školy, atd.)

Jeden “ běžný “ den v 1. a 2. trojročí

Předsvačinová část (9:00 – 10:30)

Ráno se sejdeme na koberci (na elipse). Povíme si o předchozím dni, co se komu přihodilo, co se událo ve světě atd. Nastíníme dětem práci, kterou by bylo dobré daný den udělat. A oznámíme jim práci společnou – prezentaci nového učiva. Poté si děti volí činnost podle svého uvážení tak, aby zvládly projít vše, na čem jsme se domluvili. Pokud je nějaká činnost nebo oblast nadchne a stráví na ní více času, není to problém, naopak. Takto pracujeme cca 90 minut.

Pak přichází svačina (trvá půl hodiny) – velká každodenní událost. Během ní se děti protáhnou, popovídají si nebo si stihnout zahrát nějakou hru. Děti si nemusí nosit hotové svačiny z domova, mohou si je ve škole připravovat samy.

Posvačinová část (11:00 – 13:00)

Po svačině se zpravidla věnujeme práci s pomůckami. Děti se učí nové, případně procvičují podle svých individuálních potřeb. Také pracujeme společně na daných projektech, kreslíme, vyrábíme… Prostě se bavíme učením.

Ve úterý mají děti tělocvik v Sokolovně. Angličtinu maji 3x – 5x do týdne podle ročníku.