Jeden “ běžný “ den v 1. a 2. trojročí

Předsvačinová část (9:00 – 10:30)

Ráno se sejdeme na koberci (na elipse). Povíme si o předchozím dni, co se komu přihodilo, co se událo ve světě atd. Nastíníme dětem práci, kterou by bylo dobré daný den udělat. A oznámíme jim práci společnou – prezentaci nového učiva. Poté si děti volí činnost podle svého uvážení tak, aby zvládly projít vše, na čem jsme se domluvili. Pokud je nějaká činnost nebo oblast nadchne a stráví na ní více času, není to problém, naopak. Takto pracujeme cca 90 minut.

Pak přichází svačina (trvá půl hodiny) – velká každodenní událost. Během ní se děti protáhnou, popovídají si nebo si stihnout zahrát nějakou hru. Děti si nemusí nosit hotové svačiny z domova, mohou si je ve škole připravovat samy.

Posvačinová část (11:00 – 13:00)

Po svačině se zpravidla věnujeme práci s pomůckami. Děti se učí nové, případně procvičují podle svých individuálních potřeb. Také pracujeme společně na daných projektech, kreslíme, vyrábíme… Prostě se bavíme učením.

Ve úterý mají děti tělocvik v Sokolovně. Angličtinu maji 3x – 5x do týdne podle ročníku.