Mgr. KLÁRA ŠTĚPÁNKOVÁ – ředitelka školy a hlavní pedagog

Jmenuji se Klára Štěpánková. Pocházím z Prahy. Jihočech jsem však již mnoho let. Vystudovala jsem obor ŠMVZP (školy pro mládež vyžadující zvláštní péči) na PedF UK v Praze. Pomáhat se vzděláváním postiženým dětem je velmi důležité a zajímavé. Téměř 20 let jsem učila mentálně postižené děti. Když jsem se setkala s montessori pedagogikou, velmi mě zaujala svou přirozeností a úžasné pomůcky svou jednoduchostí. A především přístupem k dítěti, přístupem zaměřeném na rozvoj osobnosti a založeném na vzájemném respektu. Absolvovala jsem proto diplomovaný kurz montessori pedagogiky  a stala se průvodcem dětí v této škole. Kolektiv dětí a  dospělých zde tvoří jeden celek a všichni se snažíme o vytvoření příjemné atmosféry pro práci.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2013):

 • Seminář Kosmické výchovy pro práci s dětmi 6 – 12 let montessori metodou, květen 2013, Společnost montessori o.s., lektorka: Jacqueline L. N. Hendriksen
 • Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner
 • Diplomový kurz montessori pedagogiky, srpen 2013 – leden 2015, Společnost Montessori o.s. Praha
 • Cesty za komunikací, listopad 2014, lektor: Petr Vladyka
 • Zážitkové a globální metody ve vyučování, březen 2014, lektor: Petr Vladyka
 • Formativní hodnocení v práci učitele, březen 2015. lektorka Jiřina Stang Majerová, Společnost Montessori o.s. Praha
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, leden 2015 – listopad 2015, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště České Budějovice
 • Základy první pomoci, duben 2016, OS ČČK České Budějovice
 • Zahraniční stáž – Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR
 • Jiné dítě – problémový žák?, listopad 2016, Vzdělávací centrum ČR, Mgr. Michaela Veselá
 • Správní řád a správní řízení ve školství, listopad 2017, NIDV České Budějovice

Bc. JAN GABRIEL – asistent pedagoga, průvodce 1. trojročí

Jmenuji se Jan Gabriel. Pocházím z jihočeského města Písku a v Českých Budějovicích jsem na Jihočeské univerzitě vystudoval Pedagogickou fakultu. Jelikož mi klasický systém pedagogiky nevyhovoval již jako žákovi a studentovi, montessori pedagogika si ke mně našla cestu sama a já se nyní pomocí Montessori zásad snažím být dětem dobrým průvodcem na cestě jejich vzděláváním.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2013):

 • Seminář Studium pedagogiky (Asistent pedagoga B), duben 2013 – květen 2014, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám
 • Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner
 • Diplomový kurz Montessori pedagogiky, srpen 2013 – leden 2016, Společnost Montessori o.s. Praha
 • Učení a paměť pravou hemisférou, březen 2014, lektor: Petr Vladyka
 • Matematika jinak – výuka matematiky podle metody prof. Hejného, duben 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová
 • Samostatný seminář Geometrie, červen 2015, Institut celostního učení, lektor: Birgit Greip
 • Studium pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ, od září 2015 – dosud, Pedagogická fakulta UK
 • Nebojte se učit jinak aneb matematika na 1. stupni ZŠ – Matematika podle profesora Hejného, září 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová
 • Zahraniční stáž – Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015
 • Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na Montessori filozofii (3 – 14 let), červenec 2016, Institut celostního učení, Společnost Deméter, lektor: Claus-Dieter Kaul
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR
 • Matemetika v klíčových lekcích, září 2017, Asociace Montessori ČR, lektor: Mgr Marcela Žáková

Bc. BARBORA MACHÁČKOVÁ – průvodce Kosmickou výchovou

 • Diplomový kurz montessori pedagogiky – 2007, Společnost Montessori Praha
 • Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na montessori filozofii (3 – 14 let)
 • Mateomatika – Jak učit matematiku, aby dítě ve škole bavila? 2013
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR
 • Zahraniční stáž – Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015
 • Cesty za komunikací – Petr Vladyka
 • Učení pravou mozkovou hemisférou – Petr Vladyka
 • Formativní hodnocení v práci učitele – březen 2015

Mgr. LENKA ŽÁDNÍK HŮLKOVÁ – pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí

Jmenuji se Lenka Žádník Hůlková, pocházím ze středu Čech, ale již od svých studijních let na Jihočeské univerzitě (pedagogika, německý a český jazyk) bydlím a žiji v Českých Budějovicích. Jsem pedagog, věnuji se přes 20 let metodice výuky cizích jazyků především v kreativní a alternativní podobě (učitelka, metodička, lektorka metodických kurzů pro učitele jazyků, šéfredaktorka kreativního metodického časopisu SGUNschrift, autorka kreativních učebních materiálů a projektů). Klasické školství mě nenaplňovalo zcela, proto jdu nyní cestou montessori.

Práce s dětmi mě hodně baví, je řízena jakýmsi posláním, které cítím od malička. Mám radost, když děti se zájmem postupují poznáním našeho světa, samy přicházejí na spoustu nových věcí a objevují náš svět. Mám úctu před dětským soustředěním a dětským zájmem o cokoliv, ráda to respektuji, podporuji a nabízím další rozšiřující možnosti. Plamínky v dětských očích jsou pro mne obrovskou motivací. Jsem neustále znovu a znovu fascinovaná dokonalostí dětské duše a mysli. Stále se učím, jak dát malé lidské bytosti dostatek prostoru, podpory, důvěry a lásky, jak jim být v životě dobrým průvodcem.

Ve škole budu dětem respektujícím průvodcem pro dopolední program. Montessori pedagogice se věnuji od narození svého synka, tj. přes 6 let, teoreticky i prakticky. Je to přístup ke vzdělávání a k výchově, který mi mluví ze srdce a z duše. Po absolvování cyklu 10 seminářů o montessori pedagogice Centra holistického vzdělávání paní Štarkové jsem vystudovala diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti vevěku 3 – 14 let).

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2015):

 • Diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti ve věku 3 – 14 let)
 • Zahraniční stáž – Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015
 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR
 • Matematika zábavně a názorně aneb využití MS pomůcek pro výuku matematematiky, květen 2017, Erudio Montessori
 • Jak na němčinu jako na druhý jazyk, březen 2018, Polyglot, České Budějovice

Mgr. MARIE SOUČKOVÁ – pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí

Jmenuji se Marie Součková, na Západočeské univerzitě jsem absolvovala nejprve filozofickou fakultu, následně pedagogickou fakultu obor učitelství dějepisu, občanské výchovy a informatiky. Mám zkušenost s výukou na klasické základní škole, kde jsem si ověřila, že práce s dospívajícími dětmi je pro mě velice motivující. Po ukončení rodičovské dovolené jsem ráda, že se mohu k této práci vrátit, navíc v podobě, která umožňuje využívání nejmodernějších pedagogických poznatků. Na montessori pedagogice se mi líbí, že se zde učí děti řešit problémy praktického života, neustále hledají nové a nové souvislosti a je respektováno individuální tempo každého dítěte.

Mgr. HANA MAŠKOVÁ – asistent pedagoga

Jmenuji se Hanka Mašková. Již na základní škole jsem věděla, že budu pracovat s lidmi. Vyrostla jsem s bratrem dvojčetem, což byl pro mne jeden z nejlepších zážitků v životě. Neboť již od dětsrví bylo zapotřebí určité spolupráce mezi námi. Následně jsme společně vedli táborové oddíly a zde také pracovali s dětmi z dětských domovů. Vystudovala jsem na vysoké škole sociální obor a začala pracovat s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. Tady jsem si uvědomila, že je potřeba k dětem přistupovat jinak, a že je mnohdy mnohem důležitější, co zažijí, a jak se k nim chováme, než o čem se jen vypráví. Díky své dcerce jsem dospěla k názoru, že jsou děti hodnotné stejně jako dospělý člověk a mělo by se k nim tak i přistupovat, chápat jejich emoce, názory a potřeby. Absolvovala jsem následně pedagogické vzdělání a svůj život zaměřila směrem k respektujícímu pohledu na děti a práci s nimi. Montessori pedagogika se tak stala mou pomyslnou třešničkou na dortu mého aktuálního života.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2016):

 • Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR
 • Zlomky, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti 4 – 12 let), duben 2017, Centrum holistického vzdělávání
 • Oblast matematika – aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 – 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání

Mgr. MARTINA STECHEROVÁ – pedagog hudební výchovy

Jmenuji se Martina Stecherová. Od malička se věnuji hudbě, která je pro mě životní energií. Moje životní cesta mě dovedla z Budějovic přes Salzburg, kde jsem strávila jeden rok, až do Itálie, kde již 15 rokem žiji a působím. Do rodného města se vracím stále častěji, a přivážím sebou zkušenosti, které jsem nabyla v zahraničí. Mám klasické hudební vzdělání – studovala jsem na konzervatořích v České republice, v Rakousku a Itálii. V Itálii jsem toto studium zakončila magisterským diplomem. Již během studia, a zejména po jeho ukončení, jsem si uvědomila, že musím začít od začátku v hledání cesty předávat hudební znalosti jiným způsobem než tím, kterým jsem sama prošla. Hmatatelně jsem si uvědomila, že klasické studium je velmi strnulé, z mého pohledu nefunkční. Hledala jsem jiné, alternativní způsovy výuky, a pustila jsem se do studia techniky C.Orff-Schuklwerk. Tato technika je stavěna na principu nejdříve praxe, a pak teorie. K mým největším a nejsilnějším zážitkům patří spolupráce s Idou Kelarovou, která mě upevnila v mé myšlence (kterou mám snad odmalička), že zpívat umí opravdu každy, jen to ještě neví. Na setkání v Montessori škole zkoušíme s dětmi, jak hrát na vlastní tělo, co všechno můžeme předvést hlasem, vyrábíme vlastní nástroje, propojujeme tělo s hudbou a rytmem. Zpíváme lidové písničky z celého světa. Učíme se rozeznávat hudební nástroje, a na některé si zkusíme zahrát. Cílem těchto společných setkání je naučit děti pozitivnímu postoji ke zpěvu a hlasovému projevu.

JEROME G.H. Cole (UK) – průvodce světem angličtiny, asistent pedagoga TV

Hello my name is Jerome! I was born in London, England but my parents were not. My Mum is from a country in South America called Guyana which is near Brazil and my Dad is from Jamaica. 🙂 My favourite hobbies are going to the gym, shopping and playing football but I also like the Czech Republics beautiful sights and nature. 🙂

Ahoj jmenuji se Jerome. Narodil jsem se v Londýně, Anglii, ale moji rodiče ne. Moje maminka je ze země ležící v Jižní Americe zvané Guyana, což je blízko Brazílie. Můj tatínek je z Jamajky 🙂 Mé oblíbené záliby jsou chození do posilovny, nakupování a fotbal, ale také mám rád krásné památky a přírodu v České Republice.

Bc. VERONIKA MEJTOVÁ – asistent pedagoga

Jmenuji se Veronika Mejtová. V rodném městě Táboře jsem vystudovala zdravotní školu a dále jsem v Č. Budějovicích absolvovala studium pedagogiky volného času. Po celou dobu studií jsem vedla skautský oddíl a snažila se najít správný respektující přístup k dětem. Když jsem objevila montessori pedagogiku změnil se mi úhel vnímání dětského světa a přístupu k němu. Líbí se mi možnost mít děti za své rovnocenné partnery a podle toho s nimi jednat. Z dětských let si nesu lásku k hudbě, hře na violoncello a lásku ke sportu všeho druhu.

Absolvované kurzy:

 • Respektovat a být respektován : 2017 Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou
 • Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017
 • Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků),Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017
 • Montessori ve výukových předmětech – český jazyk – Čeština pro průzkumníky, Montessori ČR, listopad 2017
 • Oblast matematika – aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 – 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání
 • Diplomový kurz Montessori pedagogiky 6-12 let, srpen 2018, Společnost Montessori

Mgr. ŠÁRKA DŘEVOVÁ – průvodce volnočasovými aktivitami

Jmenuji se Šárka Dřevová. Pocházím z Českých Budějovic, kde jsem také studovala na Jihočeské univerzitě. V roce 2009 jsem se začala věnovat dětem v jejich volném čase skrze přirozenou komunikaci mezi člověkem a koněm. Tento nekonvenční přístup práce dětí s koňmi mě nadchl a určil směr mé cesty a v roce 2012 jsem začala studovat obor Pedagogika volného času. Při studiu jsem poznala různé teoretické pedagogické přístupy, ale byla to pedagogika Marie Montessori, která mě oslovila a doplnila mé chápání a přístup k dětem. Nyní provádím děti jejich volným časem a doufám, že jim přináším radost tak, jako ony dávají radost do života mě.

Absolvované kurzy:

 • Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou
  Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017
 • Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017
 • Oblast matematika – aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 – 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání
 • Respektovat a být respektován 1: Komunikace oprávněných požadavků. Emoce a empatická reakce. Leden 2018, DYS – centrum Praha z. ú.

Ing. MARIE HRONKOVÁ, Ph.D. průvodce kosmické výchovy 3.trojročí

Jmenuji se Marie Hronková. Narodila jsem se v Kroměříži, ale v Jižních Čechách, které se mi staly druhým domovem, žiji po většinu svého života. Děti ve Viva Bambini škole provázím v rámci kosmické výchovy světem přírodních věd jako externista. Mimoto pracuji v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR v.v.i. a učím Fyziologii růstu a vývoje rostlin na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Vystudovala jsem Fytotechniku na Mendelově univerzitě v Brně, vědeckou hodnost PhD jsem získala v oboru Fyziologie  a vývojové biologie na PřF JU a Studium pedagogických věd jsem absolvolavala na Pedagogické fakultě JU. Mám ráda děti a miluji přírodu. K jejímu poznávání přistupuji v rámci své vědecké i pedagogické práce s velkou pokorou a láskou k poznání a upřímnou snahou o hledání souvislostí přes hranicí oborů. Svou radost z poznání světa a chápání zákonitostí přírody se snažím předat také dětem ve škole. Inspirující principy pedagogiky Marie Montessori a laskavý respektující přístup se naopak řadu let snažím uplatňovat i ve výchově a vzdělání svých tří dětí a ve vztahu ke svým studentům na univerzitě. Absolvovala jsem kurz Petra Vladyky Učení pravou muzkovou hemisférou..

Mgr. RADKA HÁJKOVÁ

Jmenuji se Radka Hájková. Po ukončení magisterského studia ve svých rodných Českých Budějovicích jsem pokračovala dále s doktorandským studiem Teorie vzdělávání v matematice, kde jsem se zabývala badatelským přístupem žáků základních škol k matematice. Měla jsem možnost působit a provádět výzkum na několika klasických základních školách, diskutovala jsem s mnoha odborníky z celého světa. Na těchto institucích jsem však nenašla příliš pozitivní přístup k vlastnímu tempu dítěte, k objevování nového vlastní cestou, učení se z chyb a podobně. Montessori můj přístup naopak podporuje a já cítím, že se zde i já mohu učit mnoha novým věcem.

Mgr. MARTINA MÍKOVÁ

Jmenuji se Martina Míková a pocházím z malé vesnice blízko Pelhřimova. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor učitelství českého a anglického jazyka. Už během studia mě nadchly alternativní metody výuky. Na Montessori pedagogice se mi líbí provázanost jednotlivých oblastí a prostor pro individuální potřeby žáků. Proto momentálně navštěvuji Diplomový kurz Montessori pedagogiky, který mi otevírá nové úhly pohledu a inspiruje mě na cestě průvodce pro děti ve věku 6 – 12 let.

Mgr. JOSEF MINAŘÍK

Mgr. EVA PÁRTLOVÁ

Jmenuji se Eva Pártlová. Po absolvování Karlovy univerzity, Fakulty humanitních studií, jsem se rozhodla pro magisterské navazující studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk a občanská výchova. Ještě před absolvováním tohoto studia jsem si uvědomila, že kvalitní pedagog není jen znalcem teorie, nýbrž by měl mít i praktickou zkušenost ze svého oboru a to mě přimělo ke studijnímu pobytu v UK, kam jsem odjela hned po úspěšném absolvování. Můj pobyt se z pěti měsíců prodloužil na tři a půl roku, ve kterých jsem mimo jiné získala certifikát QTS, který mě opravňoval k práci učitele na základních školách a školách se speciálními potřebami ve Velké Británii. Jelikož potřeba vzdělávání je pro mě klíčová, v posledním roce mého anglického dobrodružství jsem se přihlásila na TEFL academy a následně získala certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) s distinction oceněním. Jsem velmi ráda, že jsem si k angličtině po jejím odcizení na střední škole dokázala opět najít cestu a mohla se tak stát nedílnou součástí mého života. Chtěla bych, aby si k ní děti i dospělí vytvořili pozitivní postoj již od první chvíle a aby svoje nedostatky vnímali jako prostor ke zlepšení, kterého jsou schopni s tou správnou podporou. Koneckonců, jediné limity, které máme, jsou ty, kterým věříme.