Mgr. KLÁRA ŠTĚPÁNKOVÁ - ředitelka školy a hlavní pedagog

klara-nova.jpg

Jmenuji se Klára Štěpánková. Pocházím z Prahy. Jihočech jsem však již mnoho let. Vystudovala jsem obor ŠMVZP (školy pro mládež vyžadující zvláštní péči) na PedF UK v Praze. Pomáhat se vzděláváním postiženým dětem je velmi důležité a zajímavé. Více než 20 let jsem učila mentálně postižené děti. Když jsem se setkala s montessori pedagogikou, velmi mě zaujala svou přirozeností a úžasné pomůcky svou jednoduchostí. A především přístupem k dítěti, přístupem zaměřeném na rozvoj osobnosti a založeném na vzájemném respektu. Absolvovala jsem proto diplomovaný kurz montessori pedagogiky  a stala se průvodcem dětí v této škole. Kolektiv dětí a  dospělých zde tvoří jeden celek a všichni se snažíme o vytvoření příjemné atmosféry pro práci.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2 013):

Seminář Kosmické výchovy pro práci s dětmi 6 - 12 let montessori metodou, květen 2013, Společnost montessori o.s., lektorka: Jacqueline L. N. Hendriksen

Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner

Diplomový kurz montessori pedagogiky, srpen 2013 - leden 2015, Společnost Montessori o.s. Praha

Cesty za komunikací, listopad 2014, lektor: Petr Vladyka

Zážitkové a globální metody ve vyučování, březen 2014, lektor: Petr Vladyka

Formativní hodnocení v práci učitele, březen 2015. lektorka Jiřina Stang Majerová, Společnost Montessori o.s. Praha

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, leden 2015 - listopad 2015, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště České Budějovice

Základy první pomoci, duben 2016, OS ČČK České Budějovice

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Jiné dítě - problémový žák?, listopad 2016, Vzdělávací centrum ČR, Mgr. Michaela Veselá

Správní řád a správní řízení ve školství, listopad 2017, NIDV České Budějovice

 


Bc. JAN GABRIEL - asistent pedagoga, průvodce 1. trojročí

jan-kudrlicka.jpeg

Jmenuji se Jan Gabriel. Pocházím z jihočeského města Písku a v Českých Budějovicích jsem na Jihočeské univerzitě vystudoval Pedagogickou fakultu. Jelikož mi klasický systém pedagogiky nevyhovoval již jako žákovi a studentovi, montessori pedagogika si ke mně našla cestu sama a já se nyní pomocí Montessori zásad snažím být dětem dobrým průvodcem na cestě jejich vzděláváním.

 

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2013):

Seminář Studium pedagogiky (Asistent pedagoga B), duben 2013 – květen 2014, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner

Diplomový kurz Montessori pedagogiky, srpen 2013 - leden 2016, Společnost Montessori o.s. Praha

Učení a paměť pravou hemisférou, březen 2014, lektor: Petr Vladyka

Matematika jinak - výuka matematiky podle metody prof. Hejného, duben 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová

Samostatný seminář Geometrie, červen 2015, Institut celostního učení, lektor: Birgit Greip

Studium pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ, od září 2015 - dosud, Pedagogická fakulta UK

Nebojte se učit jinak aneb matematika na 1. stupni ZŠ – Matematika podle profesora Hejného, září 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na Montessori filozofii (3 - 14 let), červenec 2016, Institut celostního učení, Společnost Deméter, lektor: Claus-Dieter Kaul

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Matemetika v klíčových lekcích, září 2017, Asociace Montessori ČR, lektor: Mgr Marcela Žáková

 


Bc. BARBORA MACHÁČKOVÁ - průvodce Kosmickou výchovou

barumachackovaprobarbar.jpg

Diplomový kurz montessori pedagogiky - 2007, Společnost Montessori Praha

Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na Montessori filozofii (3 - 14 let)

Mateomatika - Jak učit matematiku, aby dítě ve škole bavila? 2013

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Cesty za komunikací - Petr Vladyka

Učení pravou mozkovou hemisférou - Petr Vladyka

Formativní hodnocení v práci učitele - březen 2015

 

 

 

Mgr. LENKA ŽÁDNÍK HŮLKOVÁ - pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí

lenka-hulkova.jpegJmenuji se Lenka Žádník Hůlková, pocházím ze středu Čech, ale již od svých studijních let na Jihočeské univerzitě (pedagogika, německý a český jazyk) bydlím a žiji v Českých Budějovicích. Jsem pedagog, věnuji se přes 20 let metodice výuky cizích jazyků především v kreativní a alternativní podobě (učitelka, metodička, lektorka metodických kurzů pro učitele jazyků, šéfredaktorka kreativního metodického časopisu SGUNschrift, autorka kreativních učebních materiálů a projektů). Klasické školství mě nenaplňovalo zcela, proto jdu nyní cestou montessori.

Práce s dětmi mě hodně baví, je řízena jakýmsi posláním, které cítím od malička. Mám radost, když děti se zájmem postupují poznáním našeho světa, samy přicházejí na spoustu nových věcí a objevují náš svět. Mám úctu před dětským soustředěním a dětským zájmem o cokoliv, ráda to respektuji, podporuji a nabízím další rozšiřující možnosti. Plamínky v dětských očích jsou pro mne obrovskou motivací. Jsem neustále znovu a znovu fascinovaná dokonalostí dětské duše a mysli. Stále se učím, jak dát malé lidské bytosti dostatek prostoru, podpory, důvěry a lásky, jak jim být v životě dobrým průvodcem.

Ve škole budu dětem respektujícím průvodcem pro dopolední program. Montessori pedagogice se věnuji od narození svého synka, tj. přes 6 let, teoreticky i prakticky. Je to přístup ke vzdělávání a k výchově, který mi mluví ze srdce a z duše. Po absolvování cyklu 10 seminářů o montessori pedagogice Centra holistického vzdělávání paní Štarkové nyní studuji diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti vevěku 3 – 14 let).

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2015):

Diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti ve věku 3 – 14 let)

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Matematika zábavně a názorně aneb využití MS pomůcek pro výuku matematematiky, květen 2017, Erudio Montessori

Jak na němčinu jako na druhý jazyk, březen 2018, Polyglot, České Budějovice

 

Mgr. MARIE SOUČKOVÁ - pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí         

marie-souckova.jpg

Jmenuji se Marie Součková, na Západočeské univerzitě jsem absolvovala nejprve filozofickou fakultu, následně pedagogickou fakultu obor učitelství dějepisu, občanské výchovy a informatiky. Mám zkušenost s výukou na klasické základní škole, kde jsem si ověřila, že práce s dospívajícími dětmi je pro mě velice motivující. Po ukončení rodičovské dovolené jsem ráda, že se mohu k této práci vrátit, navíc v podobě, která umožňuje využívání nejmodernějších pedagogických poznatků. Na montessori pedagogice se mi líbí, že se zde učí děti řešit problémy praktického života, neustále hledají nové a nové souvislosti a je respektováno individuální tempo každého dítěte.

 

 

 

 

 

 

Mgr. HANA MAŠKOVÁ - asistent pedagoga

Hana Mašková

Jmenuji se Hanka Mašková. Již na základní škole jsem věděla, že budu pracovat s lidmi. Vyrostla jsem s bratrem dvojčetem, což byl pro mne jeden z nejlepších zážitků v životě. Neboť již od dětsrví bylo zapotřebí určité spolupráce mezi námi. Následně jsme společně vedli táborové oddíly a zde také pracovali s dětmi z dětských domovů. Vystudovala jsem na vysoké škole sociální obor a začala pracovat s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. Tady jsem si uvědomila, že je potřeba k dětem přistupovat jinak, a že je mnohdy mnohem důležitější, co zažijí, a jak se k nim chováme, než o čem se jen vypráví. Díky své dcerce jsem dospěla k názoru, že jsou děti hodnotné stejně jako dospělý člověk a mělo by se k nim tak i přistupovat, chápat jejich emoce, názory a potřeby. Absolvovala jsem následně pedagogické vzdělání a svůj život zaměřila směrem k respektujícímu pohledu na děti a práci s nimi. Montessori pedagogika se tak stala mou pomyslnou třešničkou na dortu mého aktuálního života.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2016):

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Zlomky, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti 4 - 12 let), duben 2017, Centrum holistického vzdělávání

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání


Mgr. MARTINA STECHEROVÁ - pedagog hudební výchovy

martina.jpgJmenuji se Martina Stecherová. Od malička se věnuji hudbě, která je pro mě životní energií. Moje životní cesta mě dovedla z Budějovic přes Salzburg, kde jsem strávila jeden rok, až do Itálie, kde již 15 rokem žiji a působím. Do rodného města se vracím stále častěji, a přivážím sebou zkušenosti, které jsem nabyla v zahraničí. Mám klasické hudební vzdělání - studovala jsem na konzervatořích v České republice, v Rakousku a Itálii. V Itálii jsem toto studium zakončila magisterským diplomem. Již během studia, a zejména po jeho ukončení, jsem si uvědomila, že musím začít od začátku v hledání cesty předávat hudební znalosti jiným způsobem než tím, kterým jsem sama prošla. Hmatatelně jsem si uvědomila, že klasické studium je velmi strnulé, z mého pohledu nefunkční. Hledala jsem jiné, alternativní způsovy výuky, a pustila jsem se do studia techniky C.Orff-Schuklwerk. Tato technika je stavěna na principu nejdříve praxe, a pak teorie. K mým největším a nejsilnějším zážitkům patří spolupráce s Idou Kelarovou, která mě upevnila v mé myšlence (kterou mám snad odmalička), že zpívat umí opravdu každy, jen to ještě neví. Na setkání v Montessori škole zkoušíme s dětmi, jak hrát na vlastní tělo, co všechno můžeme předvést hlasem, vyrábíme vlastní nástroje, propojujeme tělo s hudbou a rytmem. Zpíváme lidové písničky z celého světa. Učíme se rozeznávat hudební nástroje, a na některé si zkusíme zahrát. Cílem těchto společných setkání je naučit děti pozitivnímu postoji ke zpěvu a hlasovému projevu. 

 

Mgr. MARIE VERBON FILIPOVÁ- průvodce světem angličtiny 

m-verboon-filipova-427x640.jpg

Jak napovídá moje příjmení, s angličtinou jsem v živém kontaktu každý den. Po maturitě a ročním studiu na jazykové škole jsem vystudovala angličtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyučovala jsem už během studia děti v mateřské škole, na základní škole, a také dospělé studenty. Učit jsem chtěla vždycky, ale život mi nabídl i jiné výzvy. Během studia jsem hodně cestovala - Velká Británie, USA, Irsko, Dánsko, Zambie. Ve Velké Británii jsem pak žila v letech 2001 – 2006, kdy jsem pracovala pro neziskovou organizaci Terrence Higgins Trust, pro rodinné centrum, působila jsem na Oxfordshire County Council v kanceláři pro mezinárodní vzdělávání. V České republice jsem pak učila na jazykové škole, vedla jsem vlastní podnik a pracovala jsem jako ředitelka neziskové organizace. Každé dítě je báječné, unikátní a neopakovatelné a to mě na dětech baví. Vidím doma na svých dětech, že potřebují porozumění, respekt a čas, aby dokázaly využít svůj potenciál. Jako průvodce dětí světem angličtiny budu i v montessori škole dělat maximum pro to, aby měly angličtinu rády a chtěly anglicky mluvit. Budeme si číst, poslouchat nahrávky a povídat si – anglicky.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2017):

Angličtina pro nejmenší III.,  leden, 2018, NIDV České Budějovice

 

 

JEROME G.H. Cole (UK) - průvodce světem angličtiny, asistent pedagoga TV

jerome.jpeg

"Hello my name is Jerome! I was born in London, England but my parents were not. My Mum is from a country in South America called Guyana which is near Brazil and my Dad is from Jamaica. :-) My favourite hobbies are going to the gym, shopping and playing football but I also like the Czech Republics beautiful sights and nature. :-)

Ahoj jmenuji se Jerome. Narodil jsem se v Londýně, Anglii, ale moji rodiče ne. Moje maminka je ze země ležící v Jižní Americe zvané Guyana, což je blízko Brazílie. Můj tatínek je z Jamajky :-) Mé oblíbené záliby jsou chození do posilovny, nakupování a fotbal, ale také mám rád krásné památky a přírodu v České Republice.

 

 

 

 

 

 

Bc. VERONIKA MEJTOVÁ - asistent pedagoga

bc-veronika-mejtova-427x640.jpg

Jmenuji se Veronika Mejtová. V rodném městě Táboře jsem vystudovala zdravotní školu a dále jsem v Č. Budějovicích absolvovala studium pedagogiky volného času. Po celou dobu studií jsem vedla skautský oddíl a snažila se najít správný respektující přístup k dětem. Když jsem objevila montessori pedagogiku změnil se mi úhel vnímání dětského světa a přístupu k němu. Líbí se mi možnost mít děti za své rovnocenné partnery a podle toho s nimi jednat. Z dětských let si nesu lásku k hudbě, hře na violoncello a lásku ke sportu všeho druhu.

Absolvované kurzy:

Respektovat a být respektován : 2017
Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou

Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků),Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Montessori ve výukových předmětech - český jazyk - Čeština pro průzkumníky, Montessori ČR, listopad 2017

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání

 

Mgr. ŠÁRKA DŘEVOVÁ - průvodce volnočasovými aktivitami

sarka-drevova-427x640.jpg

Jmenuji se Šárka Dřevová. Pocházím z Českých Budějovic, kde jsem také studovala na Jihočeské univerzitě. V roce 2009 jsem se začala věnovat dětem v jejich volném čase skrze přirozenou komunikaci mezi člověkem a koněm. Tento nekonvenční přístup práce dětí s koňmi mě nadchl a určil směr mé cesty a v roce 2012 jsem začala studovat obor Pedagogika volného času. Při studiu jsem poznala různé teoretické pedagogické přístupy, ale byla to pedagogika Marie Montessori, která mě oslovila a doplnila mé chápání a přístup k dětem. Nyní provádím děti jejich volným časem a doufám, že jim přináším radost tak, jako ony dávají radost do života mě.

Absolvované kurzy:

Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou
Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání 

Respektovat a být respektován 1: Komunikace oprávněných požadavků. Emoce a empatická reakce. Leden 2018, DYS - centrum Praha z. ú.

 

Ing. MARIE HRONKOVÁ, Ph.D.

marie-hronkova-427x640.jpg

Jmenuji se Marie Hronková. Pocházím ze střední Moravy. Jižní Čechy se mi staly druhým domovem. Přišla jsem sem po studiu na Mendelově zemědělské univerzitě v Brně, manžel je Jihočech. Pracuji v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR v.v.i. a učím na Přírodovědecké (dřive Biologické) fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem před lety sama získala  vědeckou hodnost  PhD v oboru Fyziologie  a vývojové biologie. Pedagogické  vzdělání sem absolvovala na zdejší Pedagogické fakultě, mám aprobaci učitele 2. stupně ZŠ a střední školy. Vědecká práce je mým povoláním i velkým koníčkem.  Miluji přírodu, k jejímu poznávání přistupuji s velkou pokorou a svou radost z poznávání světa a přírody se budu snažit zprostředkovat i dětem v montessori škole. Chci jim být laskavým průvodcem světem přírodních věd. Principy montessori pedagogiky mi nejsou cizí, respektující přístup se snažím uplatňovat i ve výchově a vzdělání svých tří dětí i u svých  „dospělých“ studentů na univerzitě. Heslo Marie Montessori, „Pomoz mi, abych to dokázal 

 

 

eva-saresova.jpg


 

 

Náš generální sponzor:

Madeta

www.madeta.cz   www.lipanek.cz

 

 

Za podporu patří poděkování i našim dalším partnerům, kterými jsou:

České Budějovice Jihočeský kraj     MŠMT