Mgr. KLÁRA ŠTĚPÁNKOVÁ - ředitelka školy a hlavní pedagog

klara-nova.jpg

Jmenuji se Klára Štěpánková. Pocházím z Prahy. Jihočech jsem však již mnoho let. Vystudovala jsem obor ŠMVZP (školy pro mládež vyžadující zvláštní péči) na PedF UK v Praze. Pomáhat se vzděláváním postiženým dětem je velmi důležité a zajímavé. Více než 20 let jsem učila mentálně postižené děti. Když jsem se setkala s montessori pedagogikou, velmi mě zaujala svou přirozeností a úžasné pomůcky svou jednoduchostí. A především přístupem k dítěti, přístupem zaměřeném na rozvoj osobnosti a založeném na vzájemném respektu. Absolvovala jsem proto diplomovaný kurz montessori pedagogiky  a stala se průvodcem dětí v této škole. Kolektiv dětí a  dospělých zde tvoří jeden celek a všichni se snažíme o vytvoření příjemné atmosféry pro práci.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2 013):

Seminář Kosmické výchovy pro práci s dětmi 6 - 12 let montessori metodou, květen 2013, Společnost montessori o.s., lektorka: Jacqueline L. N. Hendriksen

Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner

Diplomový kurz montessori pedagogiky, srpen 2013 - leden 2015, Společnost Montessori o.s. Praha

Cesty za komunikací, listopad 2014, lektor: Petr Vladyka

Zážitkové a globální metody ve vyučování, březen 2014, lektor: Petr Vladyka

Formativní hodnocení v práci učitele, březen 2015. lektorka Jiřina Stang Majerová, Společnost Montessori o.s. Praha

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, leden 2015 - listopad 2015, Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště České Budějovice

Základy první pomoci, duben 2016, OS ČČK České Budějovice

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Jiné dítě - problémový žák?, listopad 2016, Vzdělávací centrum ČR, Mgr. Michaela Veselá

Správní řád a správní řízení ve školství, listopad 2017, NIDV České Budějovice

 


Bc. JAN GABRIEL - asistent pedagoga, průvodce 1. trojročí

jan-kudrlicka.jpeg

Jmenuji se Jan Gabriel. Pocházím z jihočeského města Písku a v Českých Budějovicích jsem na Jihočeské univerzitě vystudoval Pedagogickou fakultu. Jelikož mi klasický systém pedagogiky nevyhovoval již jako žákovi a studentovi, montessori pedagogika si ke mně našla cestu sama a já se nyní pomocí Montessori zásad snažím být dětem dobrým průvodcem na cestě jejich vzděláváním.

 

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2013):

Seminář Studium pedagogiky (Asistent pedagoga B), duben 2013 – květen 2014, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

Mateomatika: Jak učit matematiku, aby děti ve škole bavila?, duben 2013, Institut celostního učení, lektor: Theo Feldner

Diplomový kurz Montessori pedagogiky, srpen 2013 - leden 2016, Společnost Montessori o.s. Praha

Učení a paměť pravou hemisférou, březen 2014, lektor: Petr Vladyka

Matematika jinak - výuka matematiky podle metody prof. Hejného, duben 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová

Samostatný seminář Geometrie, červen 2015, Institut celostního učení, lektor: Birgit Greip

Studium pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ, od září 2015 - dosud, Pedagogická fakulta UK

Nebojte se učit jinak aneb matematika na 1. stupni ZŠ – Matematika podle profesora Hejného, září 2015, lektor: PhDr. Eva Bomerová

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na Montessori filozofii (3 - 14 let), červenec 2016, Institut celostního učení, Společnost Deméter, lektor: Claus-Dieter Kaul

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Matemetika v klíčových lekcích, září 2017, Asociace Montessori ČR, lektor: Mgr Marcela Žáková

 


Bc. BARBORA MACHÁČKOVÁ - průvodce Kosmickou výchovou

barumachackovaprobarbar.jpg

Diplomový kurz montessori pedagogiky - 2007, Společnost Montessori Praha

Diplomový kurz montessori pedagogiky postavený na Montessori filozofii (3 - 14 let)

Mateomatika - Jak učit matematiku, aby dítě ve škole bavila? 2013

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Cesty za komunikací - Petr Vladyka

Učení pravou mozkovou hemisférou - Petr Vladyka

Formativní hodnocení v práci učitele - březen 2015

 

 

 

Mgr. LENKA ŽÁDNÍK HŮLKOVÁ - pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí

lenka-hulkova.jpegJmenuji se Lenka Žádník Hůlková, pocházím ze středu Čech, ale již od svých studijních let na Jihočeské univerzitě (pedagogika, německý a český jazyk) bydlím a žiji v Českých Budějovicích. Jsem pedagog, věnuji se přes 20 let metodice výuky cizích jazyků především v kreativní a alternativní podobě (učitelka, metodička, lektorka metodických kurzů pro učitele jazyků, šéfredaktorka kreativního metodického časopisu SGUNschrift, autorka kreativních učebních materiálů a projektů). Klasické školství mě nenaplňovalo zcela, proto jdu nyní cestou montessori.

Práce s dětmi mě hodně baví, je řízena jakýmsi posláním, které cítím od malička. Mám radost, když děti se zájmem postupují poznáním našeho světa, samy přicházejí na spoustu nových věcí a objevují náš svět. Mám úctu před dětským soustředěním a dětským zájmem o cokoliv, ráda to respektuji, podporuji a nabízím další rozšiřující možnosti. Plamínky v dětských očích jsou pro mne obrovskou motivací. Jsem neustále znovu a znovu fascinovaná dokonalostí dětské duše a mysli. Stále se učím, jak dát malé lidské bytosti dostatek prostoru, podpory, důvěry a lásky, jak jim být v životě dobrým průvodcem.

Ve škole budu dětem respektujícím průvodcem pro dopolední program. Montessori pedagogice se věnuji od narození svého synka, tj. přes 6 let, teoreticky i prakticky. Je to přístup ke vzdělávání a k výchově, který mi mluví ze srdce a z duše. Po absolvování cyklu 10 seminářů o montessori pedagogice Centra holistického vzdělávání paní Štarkové nyní studuji diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti vevěku 3 – 14 let).

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2015):

Diplomový kurz moderní pedagogiky postavený na montessori filozofii (pro děti ve věku 3 – 14 let)

Zahraniční stáž - Montessorischule Geisenhausen, Německo; podzim 2015

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Matematika zábavně a názorně aneb využití MS pomůcek pro výuku matematematiky, květen 2017, Erudio Montessori

 

Mgr. MARIE SOUČKOVÁ - pedagog, průvodce 2. a 3. trojročí         

marie-souckova.jpg

Jmenuji se Marie Součková, na Západočeské univerzitě jsem absolvovala nejprve filozofickou fakultu, následně pedagogickou fakultu obor učitelství dějepisu, občanské výchovy a informatiky. Mám zkušenost s výukou na klasické základní škole, kde jsem si ověřila, že práce s dospívajícími dětmi je pro mě velice motivující. Po ukončení rodičovské dovolené jsem ráda, že se mohu k této práci vrátit, navíc v podobě, která umožňuje využívání nejmodernějších pedagogických poznatků. Na montessori pedagogice se mi líbí, že se zde učí děti řešit problémy praktického života, neustále hledají nové a nové souvislosti a je respektováno individuální tempo každého dítěte.

 

 

 

 

 

 

Mgr. HANA MAŠKOVÁ - asistent pedagoga

Hana Mašková

Jmenuji se Hanka Mašková. Již na základní škole jsem věděla, že budu pracovat s lidmi. Vyrostla jsem s bratrem dvojčetem, což byl pro mne jeden z nejlepších zážitků v životě. Neboť již od dětsrví bylo zapotřebí určité spolupráce mezi námi. Následně jsme společně vedli táborové oddíly a zde také pracovali s dětmi z dětských domovů. Vystudovala jsem na vysoké škole sociální obor a začala pracovat s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. Tady jsem si uvědomila, že je potřeba k dětem přistupovat jinak, a že je mnohdy mnohem důležitější, co zažijí, a jak se k nim chováme, než o čem se jen vypráví. Díky své dcerce jsem dospěla k názoru, že jsou děti hodnotné stejně jako dospělý člověk a mělo by se k nim tak i přistupovat, chápat jejich emoce, názory a potřeby. Absolvovala jsem následně pedagogické vzdělání a svůj život zaměřila směrem k respektujícímu pohledu na děti a práci s nimi. Montessori pedagogika se tak stala mou pomyslnou třešničkou na dortu mého aktuálního života.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2016):

Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo, listopad 2016, Asociace Montessori ČR

Zlomky, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti 4 - 12 let), duben 2017, Centrum holistického vzdělávání

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání


Mgr. MARTINA STECHEROVÁ - pedagog hudební výchovy

martina.jpgJmenuji se Martina Stecherová. Od malička se věnuji hudbě, která je pro mě životní energií. Moje životní cesta mě dovedla z Budějovic přes Salzburg, kde jsem strávila jeden rok, až do Itálie, kde již 15 rokem žiji a působím. Do rodného města se vracím stále častěji, a přivážím sebou zkušenosti, které jsem nabyla v zahraničí. Mám klasické hudební vzdělání - studovala jsem na konzervatořích v České republice, v Rakousku a Itálii. V Itálii jsem toto studium zakončila magisterským diplomem. Již během studia, a zejména po jeho ukončení, jsem si uvědomila, že musím začít od začátku v hledání cesty předávat hudební znalosti jiným způsobem než tím, kterým jsem sama prošla. Hmatatelně jsem si uvědomila, že klasické studium je velmi strnulé, z mého pohledu nefunkční. Hledala jsem jiné, alternativní způsovy výuky, a pustila jsem se do studia techniky C.Orff-Schuklwerk. Tato technika je stavěna na principu nejdříve praxe, a pak teorie. K mým největším a nejsilnějším zážitkům patří spolupráce s Idou Kelarovou, která mě upevnila v mé myšlence (kterou mám snad odmalička), že zpívat umí opravdu každy, jen to ještě neví. Na setkání v Montessori škole zkoušíme s dětmi, jak hrát na vlastní tělo, co všechno můžeme předvést hlasem, vyrábíme vlastní nástroje, propojujeme tělo s hudbou a rytmem. Zpíváme lidové písničky z celého světa. Učíme se rozeznávat hudební nástroje, a na některé si zkusíme zahrát. Cílem těchto společných setkání je naučit děti pozitivnímu postoji ke zpěvu a hlasovému projevu. 

 

Mgr. MARIE VERBON FILIPOVÁ- průvodce světem angličtiny 

m-verboon-filipova-427x640.jpg

Jak napovídá moje příjmení, s angličtinou jsem v živém kontaktu každý den. Po maturitě a ročním studiu na jazykové škole jsem vystudovala angličtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyučovala jsem už během studia děti v mateřské škole, na základní škole, a také dospělé studenty. Učit jsem chtěla vždycky, ale život mi nabídl i jiné výzvy. Během studia jsem hodně cestovala - Velká Británie, USA, Irsko, Dánsko, Zambie. Ve Velké Británii jsem pak žila v letech 2001 – 2006, kdy jsem pracovala pro neziskovou organizaci Terrence Higgins Trust, pro rodinné centrum, působila jsem na Oxfordshire County Council v kanceláři pro mezinárodní vzdělávání. V České republice jsem pak učila na jazykové škole, vedla jsem vlastní podnik a pracovala jsem jako ředitelka neziskové organizace. Každé dítě je báječné, unikátní a neopakovatelné a to mě na dětech baví. Vidím doma na svých dětech, že potřebují porozumění, respekt a čas, aby dokázaly využít svůj potenciál. Jako průvodce dětí světem angličtiny budu i v montessori škole dělat maximum pro to, aby měly angličtinu rády a chtěly anglicky mluvit. Budeme si číst, poslouchat nahrávky a povídat si – anglicky.

Absolvované kurzy a stáže (od roku 2017):

Angličtina pro nejmenší III.,  leden, 2018, NIDV České Budějovice

 

 

JEROME G.H. Cole (UK) - průvodce světem angličtiny, asistent pedagoga TV

jerome.jpeg

"Hello my name is Jerome! I was born in London, England but my parents were not. My Mum is from a country in South America called Guyana which is near Brazil and my Dad is from Jamaica. :-) My favourite hobbies are going to the gym, shopping and playing football but I also like the Czech Republics beautiful sights and nature. :-)

Ahoj jmenuji se Jerome. Narodil jsem se v Londýně, Anglii, ale moji rodiče ne. Moje maminka je ze země ležící v Jižní Americe zvané Guyana, což je blízko Brazílie. Můj tatínek je z Jamajky :-) Mé oblíbené záliby jsou chození do posilovny, nakupování a fotbal, ale také mám rád krásné památky a přírodu v České Republice.

 

 

 

 

 

 

Bc. VERONIKA MEJTOVÁ - asistent pedagoga

bc-veronika-mejtova-427x640.jpg

Jmenuji se Veronika Mejtová. V rodném městě Táboře jsem vystudovala zdravotní školu a dále jsem v Č. Budějovicích absolvovala studium pedagogiky volného času. Po celou dobu studií jsem vedla skautský oddíl a snažila se najít správný respektující přístup k dětem. Když jsem objevila montessori pedagogiku změnil se mi úhel vnímání dětského světa a přístupu k němu. Líbí se mi možnost mít děti za své rovnocenné partnery a podle toho s nimi jednat. Z dětských let si nesu lásku k hudbě, hře na violoncello a lásku ke sportu všeho druhu.

Absolvované kurzy:

Respektovat a být respektován : 2017
Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou

Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků),Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Montessori ve výukových předmětech - český jazyk - Čeština pro průzkumníky, Montessori ČR, listopad 2017

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání

 

Bc. ŠÁRKA DŘEVOVÁ - průvodce volnočasovými aktivitami

sarka-drevova-427x640.jpg

Jmenuji se Šárka Dřevová. Pocházím z Českých Budějovic, kde jsem také studovala na Jihočeské univerzitě. V roce 2009 jsem se začala věnovat dětem v jejich volném čase skrze přirozenou komunikaci mezi člověkem a koněm. Tento nekonvenční přístup práce dětí s koňmi mě nadchl a určil směr mé cesty a v roce 2012 jsem začala studovat obor Pedagogika volného času. Při studiu jsem poznala různé teoretické pedagogické přístupy, ale byla to pedagogika Marie Montessori, která mě oslovila a doplnila mé chápání a přístup k dětem. Nyní provádím děti jejich volným časem a doufám, že jim přináším radost tak, jako ony dávají radost do života mě.

Absolvované kurzy:

Montessori semináře s MVDr. Evou Štarkovou
Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie (děti od 0 do 6 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast geometrie, mateřský jazyk a montessori filozofie (děti od 0 do 12 roků), Centrum holistického vzdělávání, říjen 2017

Oblast matematika - aritmetika I., II. a montessori filozofie (děti 4 - 12 roků), listopad 2017, Centrum holistického vzdělávání 

Respektovat a být respektován 1: Komunikace oprávněných požadavků. Emoce a empatická reakce. Leden 2018, DYS - centrum Praha z. ú.

 

Ing. MARIE HRONKOVÁ, Ph.D.

marie-hronkova-427x640.jpg

Jmenuji se Marie Hronková. Pocházím ze střední Moravy. Jižní Čechy se mi staly druhým domovem. Přišla jsem sem po studiu na Mendelově zemědělské univerzitě v Brně, manžel je Jihočech. Pracuji v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR v.v.i. a učím na Přírodovědecké (dřive Biologické) fakultě Jihočeské univerzity, kde jsem před lety sama získala  vědeckou hodnost  PhD v oboru Fyziologie  a vývojové biologie. Pedagogické  vzdělání sem absolvovala na zdejší Pedagogické fakultě, mám aprobaci učitele 2. stupně ZŠ a střední školy. Vědecká práce je mým povoláním i velkým koníčkem.  Miluji přírodu, k jejímu poznávání přistupuji s velkou pokorou a svou radost z poznávání světa a přírody se budu snažit zprostředkovat i dětem v montessori škole. Chci jim být laskavým průvodcem světem přírodních věd. Principy montessori pedagogiky mi nejsou cizí, respektující přístup se snažím uplatňovat i ve výchově a vzdělání svých tří dětí i u svých  „dospělých“ studentů na univerzitě. Heslo Marie Montessori, „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ je mi velmi sympatické.

         

 

 

Absolvované kurzy a stáže:

Kurz vzdělávání popularizátorů vědy, osvědčení 2014, Otevřená věda AV ČR v.v.i., Praha

Biologická škola BOV2 (Badatelsky orientovaná výuka), certifikát 2015, KatedrabiologiePF JčU v Českých Budějovicích

Návštěva  montessori ZŠ na Kladně, jaro 2017

 

EVA ŠAREŠOVÁ

eva-saresova.jpg

Jmenuji se Eva Šarešová. Narodila jsem se v Písku, avšak mým novým útočištěm se staly České Budějovice. Přibližně dvacet let se věnuji výtvarné tvorbě. Jelikož jsem vždy ráda pracovala s dětmi, postupem času jsem zjistila, že vlastní tvorba mi dokáže přinést jen část životní radosti. Mnohem větší motivací je sledovat děti pohlcené tvorbou, mícháním barev, experimentováním, prohlubováním fantazie či objevováním nových technik a materiálů. Nepřestane mě inspirovat pestrý pohled dětí na svět. Výtvarná výchova pro mne neznamená pouze odpočinkovou činnost, ale také zážitek, sebepoznávání, komunikaci, sdílení, vnitřní harmonii a radost. Mým životním cílem je pomoci dětem a dospívajícím kreativně objevovat svět pomocí všech barev, které nabízí.

 

 


Náš generální sponzor:

Madeta

www.madeta.cz   www.lipanek.cz

 

 

Za podporu patří poděkování i našim dalším partnerům, kterými jsou:

České Budějovice Jihočeský kraj     MŠMT