Mysli anglicky

Mysli anglicky je ucelený systém výuky anglického jazyka pro děti od 2 do 12 let, akreditovaný MŠMT. Děti získávají možnost aktivně si osvojovat především mluvené anglické slovo. Didaktický materiál vychází z principů a zásad Montessori pedagogiky. Používaný materiál a pomůcky vzbuzují u dětí zvídavost a zájem. Děti objevují cizí jazyk hrou a zábavnou formou. S metodou Mysli anglicky je spojeno více než 15 let praktických zkušeností. Děti se učí přes sluchovou paměť - tedy přirozeně jako při učení mateřského jazyka. Základem metody je využítí tzv. artikulační smyčky, která využívá propojení sluchového a řečového centra v mozku. Nahrávky jsou namluveny výhradně rodilým mluvčím, střídání americké a britské angličtiny rozšiřuje schopnost porozumět mluvenému slovu dostatečnou diferenciací (rozmanitost přízvuků) přes vstup do sluchového centra. Děti od začátku mluví ve větách, protože nikdy nedostávají slovo osamoceně bez textu. Stejným způsobem je učena i gramtika - děti po prvním roce výuky používají čas přítomný,průběhový, minulý a budoucí. Metoda Mysli anglicky přináší skvělé výsledky při přípravě dětí na mezinárodní zkoušky (vysoká úspěšnost absolventů kurzů MA při zkouškách KET a PET) 

 
Náš generální sponzor:

Madeta

www.madeta.cz   www.lipanek.cz

 

 

Za podporu patří poděkování i našim dalším partnerům, kterými jsou:

České Budějovice Jihočeský kraj     MŠMT