Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

 

Maria Montessori

( 1870 – 1952 )

Marie Montessori se narodila 31.8.1870 v Itálii. V roce 1894 vystudovala jako první Italka lékařství. Ihned po studiu se začala zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Věnovala se výzkumu vzdělávání duševně nemocných dětí. S dětmi dosáhla vynikajících výsledků (v její péči složily státní zkoušku ze čtení a psaní pro zdravé děti) a předložila hypotézu, že každý člověk má sklon k vývoji.

A také dospěla k překvapivému zjištění – dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost – nikoli proto, že ho to dospělí učí. Na základě toho vypracovala tzv. Metodu montessori, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání.

Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod vzdělávání malých dětí v předškolních zařízeních a školách, ale také v rodině. Rodiče upozorňuje na závažnost jejich poslání, připomíná, že láskyplným a nerepresivním přístupem k dítěti mohou kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.“

Marie Montessori