ŠKOLNÉ

Cena školného je 7.000,- za jeden kalendářní měsíc. Školné je možno platit ročně, půlročně nebo měsíčne. Vzhledem k fixním nákladům není možné žádat o vrácení školného v případě, že žák nedokončí školní docházku v daném školním roce. Ukončení smlouvy a storno poplatky jsou řešeny ve smlouvě o poskytování vzdělávání.

Školné zahrnuje

  • celodenní pobyt ve škole mimo družinu
  • učební materiál (papíry, základní materiál na VV, PV a HV, atd…)
  • výuku angličtiny (bez osobních materiálů dítěte, které jsou hrazeny rodiči zvlášť)
  • pitný režim

Školné nezahrnuje

  • svačiny a oběd
  • odpolední kroužky (např.plavání, další cizí jazyk, atd…..)
  • školu v přírodě
  • třídní fond, který je používán zejména na exkurze, školní výlety, výstavy, doplňkový materiál na VV, PČ, pracovní sešity
  • pobyt v družině – 200,- Kč/měsíc