Po prázninách jsme se sešli plni očekávání, co přinese nový školní rok. Všichni se budeme snažit, aby to byla sousta nových vědomostí, dovedností a příjemných zážitků. První den byl velmi emotivní hlavně pro prvňáčky a naše nové spolužáky. Ale užili jsme si ho všichni.