V rámci projektu EU Viva Bambini byl realizován zahraniční jazykový kurz pro učilele, stínování pro pedagogy, zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky a proběhly čtenářské dílny.